Header

Beste EV-contactpersoon,


Op 22 juli hebben we jullie op de hoogte gebracht dat we ook de komende jaren jullie partner zijn op het gebied van openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Wij gaan in ieder geval de komende twee jaar laadpalen plaatsen. We plaatsen met name grootschalig en pro-actief laadpalen. Dit is de reden dat we aan de slag gaan met prognose- en plankaarten. Deze kaarten gaan we in samenwerking met EVConsult opstellen.


Voor de prognose- en plankaarten hebben we jouw input nodig. In deze e-mail lees je wat we precies van je verwachten. 

EV-Maps: Wat het zijn het?

EVConsult verzorgt voor Vattenfall de verwerking van de uitrolstrategie. De uitrolstrategie bestaat uit twee onderdelen:

 • Prognosekaarten waarin de potentiële toekomstige behoefte aan laadpalen voor elektrisch vervoer in een digitale kaart wordt weergegeven. Deze digitale kaart  komt online beschikbaar.
 • Plankaarten waarin op buurtniveau de laadpalen worden ingetekend op basis van de weergegeven behoefte per gemeente.

Deze twee kaarten samen, noemen wij de EV-maps.


EV-Maps: Waarom? 

Voor de Gemeente heeft deze aanpak de volgende voordelen:

 • Realisatie van een dekkend en toereikend laadnetwerk;
 • Versnellen van het plaatsingsproces; de locaties zijn vooraf samen met jou vastgesteld waardoor de behandeling sneller gaat;
 • Zorgdragen voor de openbare ruimte want de locaties worden zorgvuldig gekozen; 
 • Bevorderen van de communicatie met inwoners doordat de locaties middels verkeersbesluiten vroegtijdig kenbaar zijn gemaakt.

Jouw medewerking en inbreng bij het opstellen van de EV-Maps is een voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief goede kaarten die afgestemd zijn op de lokale situatie. Hoe groter jouw inbreng, des te groter de inzetbaarheid van de kaarten. 

Wat verwachten wij van jou? 

Om de prognose- en plankaarten op te stellen zijn er vier zaken waarin we jouw actieve deelname vragen: 

 1.  Enquête plaatsingscriteria. We vragen jouw inbreng voor de ‘blauwdruk’ voor de selectie van geschikte locaties voor publieke laadpalen voor elektrisch vervoer. De enquête ontvang je in een aparte e-mail van ons. Wil je deze uiterlijk 9 september invullen? Dit kost je circa 10 min.
 2.  Data-verzameling. Via een online portaal kan je de benodigde gemeentelijke data uploaden. De link van dit online portaal delen we uiterlijk 16 september met je. We vragen je om alvast de benodigde data te verzamelen. De deadline om de data te uploaden is 23 september.

Het betreft de volgende gemeentelijke data: 

 • Bomenregister (format: .shp of excel met x- en y-coördinaat);
 • Gronden in gemeentelijk eigendom (format: .shp of.geojson); 
 • Locaties die de Gemeente op het oog heeft voor het plaatsen van publieke oplaadobjecten (format: .shp of excel met x- en y-coördinaat) 
 • Gemeentelijk beleid of beleid in voorbereiding 

Deelname aan de georganiseerde webinars:

 1. Webinar prognosekaart & plaatsingscriteria. Hier bespreken we de vastgestelde prognoses en plaatsingscriteria. 
 2. Webinar feedback plaatsingskaartenWe nemen je mee in de opgestelde plaatsingskaart en de wijze waarop je de voorgestelde locaties kunt aanpassen. 
 3. Verzamelverkeersbesluit. Daarnaast bespreken we het standaard opgestelde verzamelverkeersbesluit om de uitrol van laadpunten te versnellen.

De definitieve data van de webinars maken wij later aan je bekend.

Customer Journey

In het kort, wat verwachten wij op dit moment van jou: 

 • Wil je de enquête uiterlijk 9 september invullen? De enquête ontvang je in een aparte e-mail van ons. Dit kost je circa 10 min. 
 • Wil je alvast de gevraagde gemeente data verzamelen? Op die manier kunnen we de data eenvoudig en snel uploaden.

Doe je mee met ons gemeentepanel? 

Ben je enthousiast over elektrisch rijden en wil je met ons meedenken over de uitrolstrategie? Meld je dan aan voor het gemeentepanel. Als panellid denk je met ons mee over de inhoud van de webinars en de gedetailleerde uitwerking van de EVmaps.  


We verwachten dat gemeentepanelleden hier de komende zes maanden ongeveer twee uur per week aan besteden. Alle gemeentes kunnen zich aanmelden voor dit panel. We kiezen uiteindelijk 6 gemeentes uit die verschillen in grootte en ligging in de provincies, zodat we een panel hebben met een representatieve afspiegeling. 


Je kunt je tot 7 september aanmelden via onderstaande knop. 

Algemene vragen? Mail ons op openbaar.laden@vattenfall.nl.

Specifieke vragen over de EV-maps? Mail ons op evmaps@evconsult.nl 


In deze link vind je alle vorige berichten van Vattenfall InCharge terug. 


Met vriendelijke groet,


|

Demelza Dreise
Teamlead Operations

|

Bart-Jan Merkx
Projectleider EV-Maps Brabant-Limburg

Vattenfall InCharge   Postbus 41920  1009 DC Amsterdam